Polityka Bezpieczeństwa/RODO/cookies

Klauzula informacyjna/Polityka cookies dla pacjentów Gabinet Lekarski  Profamilia2000 w  Warszawie :

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

 

1) 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe) jest Profamilia 2000 przy ul. Pasaż Ursynowski 1, w Warszawie (kod pocztowy: 02-784), tel.: 22 6412044, adres e-mail: profamilia2000sekretariat@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych są placówki medyczne wykonujące analizy i badania.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania (przechowywania) zależny jest od powszechnie obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej.  Obecnie okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych (ostatni wpis w dokumentacji medycznej) . W składa dokumentacji medycznej wchodzi także elektroniczny zapis fotograficzny (zdjęcia) dokumentujący stan zdrowia przed i po zabiegu operacyjnym. W przypadku faktur/rachunków/innych dokumentów związanych z wykonaniem usługi medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres przechowywania wynosi 5 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenie świadczeń, chyba, że inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Polityka cookies

 

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

 

Czym jest plik cookie?

 

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 

Zalety plików cookie

 

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

 

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

 

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

  • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika
  • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu
  • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
  • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu