Historia Naprotechnologia – Polska

Konsultacje LekarskieRozpoznawanie płodności w oparciu o rózne systemy i metody jest w Polsce znane co najmniej od lat 50-tych XX wieku. Polska jest krajem, w którym działają wszystkie znane na świecie organizacje nauczajace planowania rodziny w oparciu o naturalny rytm płodności tj. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny (www.psnnpr.com), Liga Małżeństwo Małżeństwu (www.npr.pl), Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J.Rotzera (www.iner.pl), Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (www.tor.org.pl), Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” oraz Fertility Care Center of Poland.

 

Jednakże do czasu wprowadzenia w Polsce tzw. CREIGHTON MODEL FertilityCare System, tj. wystandaryzowanej metody obserwacji Billingsów oraz na nim opartej NaproTechnology wykorzystanie wiedzy płynącej z samoobserwacji cyklu w diagnostyce i terapii schorzeń ginekologicznych było ograniczone do wąskiej grupy lekarzy, traktowanych w środowisku lekarskim z duża rezerwą. Publikacja w 2004r. pracy życia prof. T. Hilgersa pt” The Medical & Surgical Practice of NaproTechnology” stała się kamieniem milowym w etycznej diagnostyce lekarskiej i terapii z możliwością nieograniczonego czerpania z naukowej bazy i standaryzacji postępowania lekarskiego. Sprawia to, że coraz liczniejsza grupa lekarzy przystępuje do szkoleń i zaczyna wdrażać w praktyce nowy system postępowania.