Naprotechnologia w Polsce

W Polsce po raz pierwszy usłyszano o NaProTECHNOLOGY za sprawą niedawno zmarłej mgr. farmacji Janiny Filipczuk (Edukatora i Instruktora CREIGHTON Model FertilityCare System) na stałe mieszkajacej w Kanadzie. To Ona czyniła starania o dotarcie z innowacyjną wiedzą do polskich lekarzy, służby zdrowia oraz szeroko pojętego tzw.poradnictwa rodzinnego.

W maju 2007 roku dzięki Jej staraniom po raz pierwszy w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie podczas Kongresu Medycyny Ekologicznej wystąpił z wykładem prof. T. Hilgers wraz z żoną oraz Prof. J. Stanford z Salt Lake City (USA). Śladem tej konferencji w październiku tego samego roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ginekologia – etyczna czyli ludzka organizowana przez Matercare Polska, której gościem był dr P. Boyle z Irlandii.

W kwietniu 2008r. powstała Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, której założycielem i prezesem jest specjalista ginekolog-położnik dr Maciej Barczentewicz. Celem Fundacji jest między innymi wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie ginekologii i położnictwa, a szczególnie leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej.

Na przełomie listopada i grudnia 2008r. z inicjatywy Fundacji w Lublinie, odbył się pierwszy w Polsce kurs NaProTECHNOLOGY i CREIGHTON Model FertilityCare System przeprowadzony przez Janinę Filipczuk z Toronto oraz współpracujących z nią wykładowców: dr Teresę McKenna z Kanady, Kathy Rivet i Phillis White z USA oraz Margaret Neale z Wielkiej Brytanii.

W marcu 2009 z inicjatywy sekcji ginekologicznej przy Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, Szpitala św. Rodziny, Matercare Polska, Fundacji „Życie i Płodność” oraz IsnR w Łomiankach, w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona leczeniu według NaProTECHNOLOGY pt. „NaProTECHNOLOGIA – wyzwania etyczne i medyczne współczesnej ginekologii”.

We wrześniu 2009 roku w Lublinie staraniem między innymi Fundacji Instytutu Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II, odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem twórcy NaProTECHNOLOGY – prof.Thomasem Hilgersem oraz licznymi goścmi miedzy innymi dr. P. Boylem, Prof. J. Stanfordem, dr M. Stegmanem, prof. B. Chazanem, Prof. J. Oleszczukiem, Prof. K. Kulą, Prof. Słowikowską Hilczer. Tematy wiodące konferencji to: Creighton Model FertilityCare System, NaProTECHNOLOGY, chirurgia w NaProTECHNOLOGY, diagnostyka i leczenie niepłodności, endometrioza, niepłodność męska, ciąże po nieskutecznym “in vitro”.

W styczniu 2009r. powstała w Białymstoku „NaProMedica” – pierwsza w Polsce klinika leczenia niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY, której głównym założycielem jest dr n.med.Tadeusz Wasilewski

W marcu 2010r. w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie”, w której podstawą diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej jest NaProTECHNOLOGY.

W grudniu 2010r. w Poznaniu z inicjatywy mgr Mirosławy Szymaniak (Fertility Care Practitoner) oraz instruktora z oddziału poznańskiego,Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny odbyła się kolejna miedzynarodowa konferencja pt. „Zdrowie prokreacyjne. NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności”. Poruszane tematy to między innymi: aspekty psychologiczne niepłodności, dieta sprzyjająca płodności, doświadczenia polskie NaProTECHNOLOGY i inne.
Całość materiałów konferencyjnych dostępna jest na stronie :www.pronapro.pl.

We wrześniu 2011r. w ramach programu „Akademicki Poznań” na zaproszenie prof. J. Gadzinowskiego w ramach konferencji pt. „Hot Topics in Perinatal Medicine” dwa wykłady wygłosił prof.T. Hilgers. Twórca NaProTechnology. Zauważył, że Polska ma potencjał i możliwości, aby stać się centrum naprotechnology w Europie. Podkreślił także, że naprotechnology łączy wiedzę dotyczącą prokreacji płynacej z prawidłowego odczytu języka ciała, uczonego przez wyszkolonych instruktorów z nowoczesną technologią medyczną tj. diagnostyką i terapią hormonalną, ultrasonografią, selektywną histerosalpingografią oraz licznymi technikami chirurgicznymi np. tzw. laparoskopią bliskiego kontaktu oraz chirurgią odtwórczą z tzw. minimalnym ryzykiem zrostów w miednicy. Prof.T. Hilgers na zaproszenie prof. B. Chazana 21 września 2011 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Świętej Rodziny w Warszawie przeprowadził dwie pokazowe operacje laparoskopowe z użyciem lasera.

W Polsce od 2011 powstał Ośrodek FertilityCare Centers of Poland, której dyrektorem jest dr Piotr Klimas pierwszy w Polsce lekarz konsultant. Ośrodek zajmuje się rozprowadzaniem materiałów dydaktycznych, afiliacją instruktorów modelu CREIGHTON oraz tłumaczeniem materiałów na język polski.

Zdaniem prof. Hilgersa, przez następne 5-10 lat będziemy świadkami intensywnego rozwoju NaProTECHNOLOGY w Polsce. – Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdzie byłoby tylu zainteresowanych naprotechnologią ginekologów i położników. Stanowi to wspaniały początek do tego, aby ta dziedzina medycyny rozwinęła się w Polsce – zaznaczył jej twórca.

Obecnie w Polsce jest już prawie 100 lekarzy konsultantów NFP,ok. 70-tu instruktorów FertilityCare System oraz 3 pierwszych Edukatorów Modelu Creighton.