Naprotechnologia w Polsce

W Polsce po raz pierwszy usłyszano o NaProTECHNOLOGY za sprawą niedawno zmarłej mgr. farmacji Janiny Filipczuk (Edukatora i Instruktora CREIGHTON Model FertilityCare System) na stałe mieszkajacej w Kanadzie. To Ona czyniła starania o dotarcie z innowacyjną wiedzą do polskich lekarzy, służby zdrowia oraz szeroko pojętego tzw.poradnictwa rodzinnego.

W maju 2007 roku dzięki Jej staraniom po raz pierwszy w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie podczas Kongresu Medycyny Ekologicznej wystąpił z wykładem prof. T. Hilgers wraz z żoną oraz Prof. J. Stanford z Salt Lake City (USA). Śladem tej konferencji w październiku tego samego roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ginekologia – etyczna czyli ludzka organizowana przez Matercare Polska, której gościem był dr P. Boyle z Irlandii.

Czytaj dalej

Historia Naprotechnologia – Polska

Konsultacje LekarskieRozpoznawanie płodności w oparciu o rózne systemy i metody jest w Polsce znane co najmniej od lat 50-tych XX wieku. Polska jest krajem, w którym działają wszystkie znane na świecie organizacje nauczajace planowania rodziny w oparciu o naturalny rytm płodności tj. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny (www.psnnpr.com), Liga Małżeństwo Małżeństwu (www.npr.pl), Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J.Rotzera (www.iner.pl), Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (www.tor.org.pl), Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” oraz Fertility Care Center of Poland.

  Czytaj dalej