Rozpoznawanie płodności

Nauczanie indywidualne oraz kameralne kursy z zakresu metod rozpoznawania płodności według:

  • Creighton Model Fertility Care™ System (składowa NaProTECHNOLOGY ®)
  •  metod objawowo-termicznych:

– podwójnego sprawdzenia (angielska) info na www.psnnpr.com

– metody Prof. Rötzera – www.iner.pl

–  metody Ligi Małżeństwo Małżeństwu – www.npr.pl