Powrót płodności po porodzie

Woman Kissing the Top of a Baby's Head (3-6 Months)Powrót płodności po porodzie jest procesem złożonym i nie do końca jasnym. Wiadomo, że kluczową rolę spełnia w nim hormon prolaktyna. Jej odkrycie w latach 70-tych XX wieku przyczyniło się do wyjaśnienia mechanizmów fizjologicznej niepłodności laktacyjnej. Prolaktyna jest wydzielana przez przysadkę pod wpływem bodźca jakim jest ssanie piersi, prowadzi to między innymi do opóźniania pierwszego jajeczkowania po porodzie czyli powrotu płodności poprzez wpływ na oś sprzężeń zwrotnych pomiędzy podwzgórzem -przysadką –jajnikiem. Stwierdzono jednak, że mechanizm hamowania owulacji jest skomplikowany i nie istnieje prosta proporcjonalna zależność pomiędzy stężeniem prolaktyny w surowicy krwi i pierwszym jajeczkowaniem. Na podstawie szeregu badań wyodrębniono czynniki przyśpieszające i zwalniające powrót płodności po porodzie.

Pełny tekst artykułu w załączonym pliku PDF:

Powrót Do Płodności Po Porodzie