Odeszła do Boga Agnieszka Pisula. Jej dziecko jest zdrowe i dobrze się rozwija

Fragment z artykułu opublikowanego na stronie http://kslpmazowsze.pl/?p=1717#more-1717

Dr n. med. Agnieszka Pisula, zmarła 28.03.2018, w Wielkim Tygodniu w środę, po kilku miesięcznym intensywnym leczeniu chemioterapeutycznym, dobranym, tak aby nie szkodziło dziecku w łonie matki. 21.02.2018 dr Agnieszka urodziła cieciem cesarskim, w 31 Hbd  tygodniu ciąży, swoje czwarte dziecko, dziewczynkę. Bogna Joanna jest zdrowa i dobrze się rozwija. Dzięki decyzji śp. dr Agnieszki., która nie zgodziła się na usunięcie ciąży, co zaproponowano jej w związku z leczeniem onkologicznym, jej dziecko żyje i zdążyło swym pięknym uśmiechem ucieszyć śmiertelnie chorą mamę.